Wartości firmy

Wraz z fińskim producentem armatur, będącym liderem w Europie Północnej,
firmą Oras, HANSA wchodzi w skład Grupy Oras.

"We make the use of water
easy and sustainable.„

Sprawiamy, że używanie wody
jest łatwe i ekologiczne.

"We will be the European market leader
of advanced sanitary fittings.„

Staniemy się europejskim liderem w
zaawansowanej armaturze sanitarnej.