SKUTECZNA OCHRONA PRZED POPARZENIEM:

HANSAMINIMAT

Norma VDI 6000 zaleca, aby w domach opieki społecznej oraz przedszkolach i żłobkach w umywalkach były stosowane termostaty. Termostat musi posiadać ochronę przed poparzeniem. Niemieckie Zrzeszenie Ubezpieczalni Wypadkowych (Bundesverband der Unfallkassen) wymaga stosowania ogranicznika temperatury w miejscach poboru wody dostępnych dla dzieci (Wytyczne dla przedszkoli, 03/2001), a zatem także w umywalce.

wstecz