Wyśmienite oceny dla armatur marki HANSA

Certyfikat WELL - praktyczna wskazówka dla użytkownika

Certyfikaty WELL (Water Efficiency Label) przyznawane produktom marki HANSA są widocznym i jednoznacznym dowodem na poważne traktowanie przez nas kwestii odpowiedzialności. Są one przyznawane przez Europejskie Zrzeszenie Producentów Branży Sanitarnej dla armatur wyróżniających się niskim zużyciem energii i wody. Najwyższa ocena A**** przyznana naszym wyśmienitym armaturom potwierdza fakt spełniania przez nie wyśrubowanych wymogów w zakresie natężenia przepływu wody i temperatury.

Najwyższa ocena A**** w zakresie natężenia przepływu wody i temperatury została przyznana armaturom z kolekcji HANSADISC, HANSAFORM, HANSAPRIMO, HANSAVANTIS, HANSAPICO i HANSAPOLO; procedura certyfikacyjna innych kolekcji armatur jest w trakcie.


  zur Übersicht
 3 / 3