Zaufaj temu, co niezmienne: jakości.

Od czasu powstania przedsiębiorstwa przed 100 laty marka oraz firma Hansa są synonimami wysokiej jakości. Oferować produkty najwyższej jakości pod każdym względem: to wyzwanie przyświeca naszej działalności od dziesiątków lat i podejmujemy je z pasją i sumiennością. Dostarczając produkty, które pod względem wzornictwa, zastosowanych materiałów, obróbki i rozwiązań technicznych mogą stanowić dla innych przykład do naśladowania. A także poprzez zaangażowanie na rzecz wszystkich naszych partnerów handlowych.

Dowodem na spełnianie tych wysokich wymagań jest niezwykła seria wyróżnień przyznanych naszej firmie. W 2014 r. czytelnicy niemieckiego czasopisma branży instalacyjnej „markt intern“ w przeprowadzanym co dwa lata przeglądzie producentów armatury sanitarnej już po raz 19. z rzędu wybrali firmę HANSA jako „Partnera dla rzemiosła numer 1”!

To, co nas utwierdza w naszym zaangażowaniu, dla naszych partnerów jest źródłem pewności. Wyrosłe na tej podstawie obopólne zaufanie daje marce HANSA siłę i pozwala nam patrzeć z ufnością w przyszłość.