Metryczka

Hansa Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
D-70567 Stuttgart

Telefon: +49 (0) 711 1614-0
Faks: +49 (0) 711 1614-368
E-mail: info@hansa.de


Zarządzanie

Pekka Kuusniemi

PrzewodniczącyNr rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy w Stuttgarcie HRB 134
Nr identyfikacji podatkowej: DE147843612

Opracowanie

Sonja Besler
Manager
Marketing & Communication, HANSA Brand

Wszystkie dane osobowe wprowadzone na stronie internetowej firmy Hansa Armaturen GmbH są gromadzone, przetwarzane i ewentualnie przekazywane innym firmom w koncernie HANSA wyłącznie w celu indywidualnej obsługi klienta, przesyłania informacji o produktach lub przygotowania ofert serwisowych. Hansa Armaturen GmbH gwarantuje poufne przetwarzanie udostępnionych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych.

Prawa autorskie

(c) Copyright 2014 Hansa Armaturen GmbH, Stuttgart, Niemcy

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści, takie jak teksty, ilustracje, wykresy, pliki dźwiękowe, animacje i filmy wideo, oraz ich układ na witrynie internetowej firmy HANSA podlegają ochronie prawa autorskiego i innych praw pokrewnych. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania w celach komercyjnych treści zawartych na tej witrynie internetowej oraz ich udostępniania osobom trzecim. Niektóre strony na witrynie internetowej firmy HANSA zawierają ponadto treści, które są lub mogą podlegać ochronie prawa autorskiego na rzecz osób trzecich.


Gwarancja

Niniejsza witryna internetowa została stworzona przy zachowaniu najwyższej staranności. Mimo to firma HANSA nie gwarantuje pełnej prawidłowości i dokładności zawartych na niej informacji. Firma HANSA wyklucza wszelką odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego korzystania z niniejszej witryny internetowej, o ile nie są one spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem firmy HANSA.

Na naszej witrynie internetowej znajdują się odsyłacze do innych witryn internetowych. W odniesieniu do wszystkich odsyłaczy stanowczo oświadczamy, że firma Hansa Armaturen GmbH nie ma żadnego wpływu na ukształtowanie i treść witryn internetowych, do których odsyłacze znajdują się na naszej witrynie. Z tego względu stanowczo dystansujemy się od wszystkich treści zawartych na witrynach internetowych, do których odsyłacze znajdują się na niniejszej witrynie i nie podpisujemy się pod nimi. Oświadczenie to dotyczy wszystkich odsyłaczy umieszczonych na naszej witrynie internetowej. Korzystanie z tych odsyłaczy odbywa się na własne ryzyko użytkownika, bez żadnej gwarancji z naszej strony.

Licencja

Zawarte na witrynie internetowej elementy stanowiące własność intelektualną, takie jak patenty, marki i prawa autorskie podlegają ochronie. Umieszczenie na witrynie internetowej nie jest równoznaczne z udzieleniem licencji na użytkowanie własności intelektualnej firmy HANSA lub osób trzecich.

Hansa Armaturen GmbH 2014

Warunki zakupów firmy Hansa Armaturen GmbH

Pobierz warunki zakupów firmy HANSA w formacie PDF

Warunki sprzedaży firmy Hansa Armaturen GmbH

Warunki sprzedaży na rynku niemieckim w formacie PDF
Międzynarodowe warunki sprzedaży w formacie PDF