Latest products

HANSAMINIMAT

SIKKERHET OG HYGIENE UNDER VASKESERVANTENVDI 6000 anbefaler å bruke termostater på vaskeservanter på pleiehjem og i barnehager. Skoldingsbeskyttelse anses også for å være påkrevd. Tysk lovfestet arbeidsvernforsikring (GUV-SR 2002) presiserer: Vanntemperaturen må ikke overskride 40° C på armaturer som er tilgjengelige for vann.

For å opprettholde den eksisterende drikkevannskvaliteten bidrar HANSAPROTEC-systemet avgjørende: Alle armaturlegemets messingdeler med kontakt med drikkevann har et minimalt blyinnhold på mindre enn 0,3 % og er uten nikkelbelegg.

• Sikker: HANSAMINIMAT regulerer og begrenser temperaturen som en fullverdig termostat til den innstilte verdien (innstilt på 39 °C ved levering, individuell justering er mulig).

• Fleksibel: Alle armaturer for servant kan brukes. Kan raskt og enkelt ettermonteres i eksisterende installasjoner.

• Økonomisk: Optimalt for standventiler for varmtvannsforsyning. Også ideell for ettermontering.


TERMISK DESINFEKSJON MED TIDSFORDEL


Varmt vann er ideell grobunn for legionella. Et mottiltak vil være termisk desinfeksjon etter den tyske standarden DVGW W 551: minst 3 minutter med en vanntemperatur på minst 70 °C ved åpen vannkran.

• Enkelt: Stikk inn den inkluderte nøkkelen, trekk håndtaket forover og vri til anslag for å løsne.

• Tidsbesparende: Valgt blandetemperatur beholdes etter vask, uten at etterjustering er nødvendig.

• Sikker: Feilbetjening eller manipulering forhindres effektivt. Den røde signalfargen viser at en termisk desinfeksjon blir gjennomført.

HANSAMINIMAT Broschure (PDF-Download) 

  Zurück zur Übersicht
 9 / 8