Latest products

HANSA|LIVING

EMOTIONELL INTELLIGENS: DE BERÖRINGSFRIA

Varje serie i segmentet HANSA|LIVING övertygar med sin formpersonlighet, genom utpräglad individualitet och mångsidiga planeringsmöjligheter. Nu förenas den här speciella designkvaliteten perfekt med en helt ny funktionell kvalitet: den beröringsfria styrningen. De innovativa elektroniska tvättställsarmaturerna i serierna HANSALOFT, HANSALIGNA och HANSASTELA fascinerar med formkonsekvens och skämmer bort med maximal komfort. Sträcker man ut händerna mot de sensorstyrda armaturerna, rinner automatiskt vatten – alltid i exakt önskad temperatur, alltid i exakt den mängd som behövs. Att armaturerna fungerar beröringsfritt är inte bara bekvämt, hygieniskt och säkert. Det hjälper framför allt också till att spara dyrbara resurser och leva mer medvetet – utan estetiska kompromisser. Eftersom var och en av de nya elektroniska armaturerna ger uttryck åt seriens karaktäristiska design, bibehålls den omisskännliga gestaltande kontexten i hela badrummet. Det är den helhetsansats, som präglar serierna i HANSA|LIVING-segmentet. Med de elektroniska varianterna för HANSALOFT, HANSALIGNA och HANSASTELA kompletteras den med ytterligare en dimension.

DET STILFULLASTE SÄTTET ATT NJUTA AV KOMFORT:
HANSASTELA MED BERÖRINGSFRI STYRNING

Den har förnyats flera gånger om och är ändå den samma. Nu har HANSASTELA kommit till framtiden: Den innovativa elektroniska varianten för tvättstället bevisar att maximal komfort och bra stil inte utesluter varandra. Den beröringsfria styrningsprincipen för HANSASTELA ger komforten. När du sträcker fram händerna mot den sensorstyrda armaturen, rinner vatten –automatiskt i den inställda temperaturen och endast i den mängd som faktiskt behövs. Det är bekvämt, det är säkert, det sparar resurser. Och eftersom man inte behöver beröra den intelligenta armaturen, finns det knappt spår av fingrar och vattenstänk på ytorna – för förbättrad hygien, mindre skötsel och ett perfekt utseende. Och så är det till sist också den innovativa teknologin som präglar den speciella stilen för HANSASTELA: Funktion och form som perfekt enhet.


EMOTIONELL INTELLIGENS:
HANSALIGNA MED BERÖRINGSFRI STYRNING

Spänningsrik syntes av raka och svängda linjer, av plana ytor och rundad volym: Också den nya elektroniska varianten är omisskännligt en HANSALIGNA. Till och med den karaktäristiska spaken finns – en liten blandarspak på sidan huset som det går att förinställa vattentemperaturen med. Sträcker du fram händerna under den sensorstyrda armaturen, rinner det vältempererade vattnet automatiskt, exakt så länge tills du tar bort händerna igen. Ett innovativt styrningskoncept som inte bara ger högsta bekvämlighet, utan också bidrar till att spara resurser. Eftersom man inte behöver beröra armaturen, förblir de ädla ytorna perfekta länge – och dessutom hygieniskt rena. Anspråksfull design i perfekt kombination med innovativ teknologi: Det är nya HANSALIGNA.

KONSEKVENT EXPRESSIV. KONSEKVENT INNOVATIV.
HANSALOFT MED BERÖRINGSFRI STYRNING

Som en serie med framtidsinriktad design- och gestaltningsfilosofi är HANSALOFT direkt predestinerad och gå nya vägar också teknologiskt och funktionellt. Utrustad med ett innovativt styrningskoncept, kommer därför nu den elektroniska varianten av den markanta, kubiskt klara tvättställsarmaturen. Med absolut konsekvent form ger HANSALOFT med beröringsfri styrning maximal användningskomfort: När du sträcker händerna mot den integrerade sensorn rinner vattnet automatiskt. Med förinställd, konstant temperatur och endast i den mängd som verkligen behövs – en verkligen modern, resurssparande och säker princip. Eftersom man inte behöver beröra de karaktäristiska plana kromytorna, förblir den perfekt och hygieniskt ren längre. Den intelligenta teknologin blir på så vis också till faktorn som inte bara bär med sig den expressiva designen, utan preciserar den ytterligare. Det är helhetstänkande, konsekvent omsatt.

  Zurück zur Übersicht
 9 / 8